Bij het ontwikkelen van software zijn mensen het startpunt

Bij het ontwikkelen van software zijn mensen het startpunt

14 maart 2022

Software heeft als doel om het leven van mensen te vergemakkelijken. Daarom is het cruciaal om met de softwareontwikkeling als eerste te beginnen bij de mensen. Wat hebben zij precies nodig?

Tools maken het leven makkelijker

Als mensen zijn we al heel ver in de geschiedenis begonnen met tools maken. Deze tools gebruikten we om ons leven makkelijker te maken. Dankzij die tools hoefden we bijvoorbeeld niet de hele dag achter een visje aan te zwemmen, maar konden we zo een lading vissen binnenhalen met een visnet. Tools zijn er altijd geweest om ons te helpen. Software is niks anders dan een tool. Dus ook software is bedoeld om het ons makkelijker te maken. Om ons te helpen een bepaalde actie te verrichten.

Toch is dit iets wat we bij software vaak vergeten. We vergeten dat het iets is dat ons zou moeten helpen door het ons makkelijker te maken, omdat het soms kan voelen alsof die software het juist allemaal ingewikkelder maakt. Dat is jammer.

Vaak ontwikkelen ondernemers een softwarepakket omdat ze iets vergelijkbaars hebben gezien bij een ander bedrijf. Ze willen niet achterlopen, en maken dan iets na. Maar daarmee verliezen ze vaak het doel uit het oog. De vraag die ze dan vergeten te stellen is: waarom maak ik deze software en wie help ik daarmee?

Het leidt regelmatig tot software met allerlei problemen. Vaak is het veel te groot en te breed aangepakt. Het systeem krijgt allerlei toeters en bellen. Maar tegelijk wordt niet goed gekeken naar wat de gebruiker het hardst nodig heeft, waardoor de doelen van de gebruiker moeilijk zijn te bereiken, en uiteindelijk eigenlijk niemand iets aan die software heeft.

Mensen als startpunt van je tool

Stel je als voorbeeld een systeem voor dat gebruikt wordt door een school. Voordat je die gaat ontwikkelen is het belangrijk om te weten: wie gaat het gebruiken? De directie, de administratieve afdeling, de leraren of leerlingen? Als heel duidelijk in kaart gebracht wordt wie die mensen zijn, en wat ze precies willen, dan kan er een groot systeem gemaakt worden dat praktisch is voor iedereen: voor zowel de directie als de administratief medewerkers, de leraren en de leerlingen. Want zij willen allemaal iets anders. De directie wil bijvoorbeeld inzicht hebben in het leerlingenbestand, de administratie wil data van alle leerlingen in het systeem kunnen plaatsen, de leraren willen cijfers kunnen invoeren, en de leerlingen willen schoolresultaten kunnen inzien. Heb je de verschillende gebruikers met de verschillende wensen niet duidelijk voor ogen, dan maak je al snel een log systeem met allerlei functies, dat eigenlijk voor alle typen gebruikers niet optimaal werkt. Wat vooraf aan het ontwikkelingsproces dus vooral belangrijk is: begin bij de mensen.

Vooraf nadenken over de wensen van de gebruiker is cruciaal. Maar vervolgens wil je ook tijdens het maakproces inzicht krijgen of wat je maakt ook werkelijk aansluit op die wensen. Dit kun je doen door tests uit te voeren tijdens het ontwikkelingsproces. Stel daarmee de vraag: is dit systeem echt makkelijk in gebruik? Op welke pagina’s brengen ze de meeste tijd door? En welke knoppen gebruiken mensen wel veel en welke niet? En waarom is dat zo? Er bestaan ook tools waarmee je dit kunt onderzoeken, zoals Hotjar. Wat je hiermee goed in kaart brengt: is wat wij gemaakt hebben ook precies wat klanten nodig hebben? De mensen zijn daarbij altijd het startpunt.

Gecategoriseerd in :

Blijf op de hoogte van onze blogs