ITClix

ITclix is een compleet stageplatform waarmee studenten een stagebedrijf kunnen vinden en begeleiders gedurende de gehele stage op de hoogte kunnen blijven van alles wat een stagiair doet. Ook de communicatie tussen het stagebedrijf en de schoolbegeleider wordt door het platform gewaarborgd.

Wise Minds heeft voor ITClix het bestaande platform geoptimaliseerd en uitgebreid met nieuwe functionaliteiten.